Bezárás

Adatkezelési tájékoztatók

A Képviselő testület és bizottságainak működésével össefüggő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban (796408 bájt)

Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban.pdf (709722 bájt)

Adatkezeles_ingatlan gazdálkodás V2.pdf (812419 bájt)

Adatszolgáltatással kapcsolatban.pdf (745286 bájt)

ASP GAZD program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetése, utalv.pdf (655796 bájt)

Adatszolgáltatással kapcsolatban.pdf (745286 bájt)

Az ingyenes WiFi szolgáltatás használatával kapcsolatban.pdf (777688 bájt)

Beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf (755108 bájt)

Bérkompenzációval kapcsolatban V2 II.pdf (718318 bájt)

Bérkompenzációval kapcsolatban V2.pdf (717193 bájt)

Bérlők kérelmének, panaszával és a bérlőkkel szembeni panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékozta.pdf (713954 bájt)

Együttműködési, vagyonkezelési, támogatási, településrendezési, egyéb szerződésekkel kapcsolatos.pdf (700891 bájt)

Elővásárlási jog gyakorlásáról adatkezelési tájékoztató.pdf (659276 bájt)

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban V.2.pdf (744677 bájt)

Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl. árverés, ismeretlen címzett, stb.).pdf (692341 bájt)

Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosítá.pdf (724482 bájt)

Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban.pdf (773309 bájt)

Időskorúak támogatása-Idősek Világnapja alkalmából elnevezésű támogatás ügyintézésével kapcsolatban.pdf (797187 bájt)

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf (745778 bájt)

Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan.pdf (731725 bájt)

Jelzálogjog törléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf (677939 bájt)

Képviselő tetület ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban V2.pdf (821247 bájt)

Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban V2.pdf (659246 bájt)

Kisajátítással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.pdf (705592 bájt)

Közalapítványok esetében az alapítót érintő ügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban.pdf (797584 bájt)

Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban.pdf (677319 bájt)

Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban.pdf (642878 bájt)

Közterület-használati ügyekben.pdf (693643 bájt)

Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf (729497 bájt)

Lakásbérlettel, valamint lakás értékesítésével, illetve -cserével kapcsolatosan.pdf (787859 bájt)

Név-, címer-, jelképhasználat engedélyezésének előkészítésével kapcsolatban.pdf (705015 bájt)

Óvodai fellebbezéssel kapcsolatban.pdf (727033 bájt)

Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban.pdf (778205 bájt)

Rendszeres támogatás ügyintézésével kapcsolatban V3.pdf (746872 bájt)

Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban.pdf (663932 bájt)

Szülési támogatás ügyintézésével kapcsolatban V.2.pdf (760607 bájt)

Tűzifaosztással kapcsolatban rászorulók részére V.2.pdf (757740 bájt)

Útvonal- és behajtási engedély korlátozott forgalmú útszakaszokkal kapcsolatban V2.pdf (746820 bájt)

Ügyféladatok kezelése tisztségviselői, jegyzői, helyi önk képviselők fogadóóráival és fór V2.pdf (663297 bájt)

Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban V2.pdf (777272 bájt)

Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbíz.pdf (641811 bájt)

Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a s.pdf (663911 bájt)