Bezárás

Címerünk

Szilvásszentmárton címere
Álló csücsköstalpú pajzs, melynek kék mezejében zöld hármas halmon balra lépő fehér lovon, barna bőr öltözetű és sisakos római katona (Szent Márton) ül, jobbjában ezüst kardot tart, bal vállán félbevágott vörös köpenye csüng alá. A ló előtt jobbra fordult, térdelő, meztelen testét vörös köpenybe burkoló, lehajtott fejű koldus látható. A pajzsot egy-egy, alul keresztbe tett szárú, kék gyümölcseivel megrakott szilvafaág keretezi.

A címerkép a település nevét jeleníti meg.
A község nevét adó Szent Márton a legenda szerint, mint ifjú római katona, vitézsége mellett szelídségével és a szegények, elesettek, betegek iránti részvétével tűnt ki. Egy alkalommal télen, Amiens város kapujánál egy didergő koldusnak adta palástja felét. Ezt ábrázolja a címer. A pajzsot keretező szilvafaágak a község előnevét adó gyümölcsfákra utalnak.