Bezárás

Közösségi élet fellendítése a Zselicben

Közösségi élet fellendítése a Zselicben

A kedvezményezett neve: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata

A projekt címe: Közösségi élet fellendítése a Zselicben

A szerződött támogatás összege: 57.500.000 Ft, azaz Ötvenhétmillió-ötszázezer Forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.06.30.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00012

 

Szilvásszentmárton Község Önkormányzata, Zselickislak Községi Önkormányzat, Nyugdíjasok Egyesülete Zselickislak és "Szilvásszentmártonért" Közalapítvány által alkotott Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program "A helyi identitás és kohézió erősítése" tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00012 azonosító számon regisztrált támogatíási kérelmet nyújtott be, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a 2018.01.12-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.

A helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, egyéb infrastrukturális beavatkozások,eszközbeszerzések, közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg.

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településekhez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a települések  közösségek életében.