Bezárás

Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére

Dok1.jpg(EFOP-3.9.2-16-2017-00043)

A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés.
A megvalósítás időszaka: 2018.02.01. - 2020.01.31.
Projekt összköltség: 247 911 567 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

A programban érintett lakosság: 4198 fő

A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul meg.

A konzorcium tagjai:

·       Kadarkút Város Önkormányzata - konzorciumvezető

·       Csököly Község Önkormányzata

·       Rinyakovácsi Község Önkormányzata

·       Szilvásszentmárton Község Önkormányzata

·       Zselickislak Község Önkormányzata

·       SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet

Célok:

·       a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára képzési, továbbképzési lehetőségek biztosítása

·       a közszolgáltatások minőségi javítása

·       a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése

·       tudásszerzés lehetősége helyben a szakemberek és a lakosság számára

·       a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése

·       hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése

Eszközök:

·       szakemberek számára: képzések, szakmai napok, esetmegbeszélések, workshopok

·       lakosság számára: szabadidős gyerektér kialakítása a hétvégi és szünidei tematikus programok hasznos eltöltésére, klubfoglalkozások (pénzügyi ismeretek, öko klub) , táborok, nyelvi képzések, sport-, egészség - és családi rendezvények, tehetséggondozási program, ösztöndíj lehetősége

Célértékek:

·       Támogatott programokban részt vevő tanulók: 600 fő

·       Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak): 400 fő

·       Továbbképzési programokban résztvevő, humán közszolgáltatásokban dolgozók:  120 fő

·       A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók: 100 fő

·       A program elhagyásának időpontjában képesítést szerzők: 500 fő.