Bezárás

Belterületi vízrendezés megoldása Szilvásszentmártonban

Belterületi vízrendezés megoldása Szilvásszentmártonban

A kedvezményezett neve: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata

A projekt címe: Belterületi vízrendezés megoldása Szilvásszentmártonban

A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft

A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projektazonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00020

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Szilvásszentmárton Község belterületén valósul meg. Érintett területek: Fő utca, HRSZ 55/1, 55/2, 55/3, 66, 05/1, 05/2.

A projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein megoldódjon a befogadóig történő vízelvezetés, és ez által megszűnjön az előző években előfordult, ebből adódó katasztrófa helyzet. A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntés szükségszerűen elvégezendő kárelhárítási munkálatok, ennek költségei nem terhelik tovább az önkormányzatot, ugyanakkor az épületekben keletkező vagyoni károkkal sem kell már tovább számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jellemző, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülnek, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.

Szilvásszentmártonban a Fő utcán gyakori gond nagyobb esőzések alkalmával a domboldalról az útra és magántelkekre kerülő csapadék. A település Fő utcájának része a 66141. sz. út. Az út mellett mindkét oldalon árok húzódik.  A kapubejárók alatti átereszek eliszapolódtak, megrongálódtak, szintben sem mindig megfelelőek. A cél: megakadályozni a csapadékvíz kártételét, hidraulikailag kedvezőbb megoldás alkalmazásával.

A területen keletkező csapadékvizek befogadója a település határában húzódó Berki-patak, illetve a patakon felduzzasztott halastó. Az út melletti árkok vízgyűjtő területe a falu melletti domboldal, melynek művelési ága szántó, valamint az út mellett húzódó családi házas beépítés. A vízgyűjtő terület 3 részvízgyűjtőre bontható, melyek levezető ágai meglévő burkolt árkok.